Viktig kunskap för personliga assistenter

4 februari 2016 – kl 9.00 – 16.00 i  Aulan på Furuboda, Yngsjö

Innehåll:
Du som arbetar som personlig assistent utgör förutsättningen för en annan människa att
delta i samhällslivet. Att veta mer om lagen som gör detta arbetssätt möjligt, ökar förståelsen för det egna uppdraget. Målet för LSS är att ”den enskilde får möjlighet att leva som andra” – Vad betyder det egentligen?
Och vem har rätt att få stöd enligt LSS?
Dagen ger en grundläggande kunskap om värdegrund, målsättning och insatser enligt LSS.
Den innehåller också översikt av formella delar i uppdraget som personlig assistent; sekretess, social dokumentation och anmälningsplikt.
Pris: 1 900 kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan via mail till bokningen@furuboda.se

Ange alltid: namn och mailadress till varje deltagare
kundnummer eller fakturaadress
eventuell specialkost

Alla vårens utbildningar och föreläsningar finner du HÄR!