Personlig assistans

Personlig assistans

Vi utför noggrann och kompetent rekrytering tillsammans med dig.
Du bestämmer själv som kund vilka assistenter du önskar ska arbeta hos dig.

Furuboda Assistans är arbetsgivare för dina personliga assistenter och har därigenom ansvar och skyldigheter, gentemot dem enligt lag och kollektivavtal. Vi nyttjar anställningsformen ”För viss tid så länge uppdraget varar”

Furuboda Assistans är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO.