518
”Den goda arbetsplatsen”
Modul 3 inom ledarskapsutvecklingsprogrammet.

En tvådagarskurs med övernattning.

Dag 1
Fortsättning på tidigare utbildning om
”Svåra samtal”.
Med utgångspunkt från olika scenarier diskuterar vi i grupper hur man på olika sätt kan hantera uppkomna situationer.

Handledare under dagen:
Furuboda Assistans

Dag 2
Fortsatt utbildning och genomgång kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildare: Bertil Karlberg, Avonova

Utbildningen är obligatorisk för alla arbetsledare.

Datum: 29 – 30 januari 2014
Tid:  kl 12.00 – startar vi dag 1 med lunch och  avslutar dag 2 med lunch.
Plats: Ystad Saltsjöbad, Ystad
Anmälan: bokningen@furuboda.se
Tel: 044 78 14 610
Sista anmälningsdag: 15 januari 2014