Inga-Britt Gudmundsson w
Inspirationsföreläsning  20 januari  2014

”Gränser, krav och förväntningar”
Att vara yrkesaktiv och samtidigt anhörig till en svårt sjuk make.
Hur får man livet att gå ihop?
Föredragshållare: Inga-Britt Gudmundsson
arbetar inom Båstad Kommun och har som anhörig mycket egen erfarenhet av assistans.

Foto Johan Klinthammar w” Familjen och Lucas funktionsnedsättning”
Föreläsningen ger värdefulla insikter för alla som
i olika roller arbetar med, eller på annat sätt är
berörda av, framför allt barn med funktionsned-
sättning: assistenter, omsorgspersonal, skolpersonal och anhöriga.
Föredragshållare: Johan Klinthammar

Föreläsningen vänder sig till alla kunder och medarbetare.

Datum: 20 januari 2014
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Tid:  09.30 – 15.30
Anmäl dig senast 6 januari

maila: bokningen@furuboda.se  eller ring 044 781 46 10