DSC_5466bw
Rätten till en egen bostad – att flytta hemifrån med hjälp av Furuboda Assistans.
Henke har bott hemma hos sin familj ända sedan han föddes, trots att hans medfödda kromosomskada har inneburit ett stort vårdbehov. Familjen som består av mamma Maggan, pappa och storebror har alltid funnits där för honom.

Henke har alltid fått vara med vi har tagit med honom mot det friska och varit öppna med hans förståndshandikapp, berättar mamma Maggan.

Hos dagmamman som också fungerade som stödfamilj har Henke bott varannan helg och en natt i veckan, så har livet rullat på för familjen. Men hur många år kan man vara småbarns-mamma? Det var frågan som Henkes mamma Maggan ställde sig vid 53 års ålder. Henke har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av hjälp hela dygnet. En förändring måste ske för både Henke och hans familj. Henke behövde få ett eget liv och en egen bostad.

Ett gruppboende
Först försökte man med ett gruppboende men det fungerade inte alls. Det var alltför många som arbetade på boendet och för Henke blev det otryggt att ständigt möta nya ansikten. Svårigheter med hjälpmedel och måltidsproblematik gjorde till slut att han fick flytta hem igen. Julen 2012 såg allt mörkt ut och ett eget boende verkade avlägset. Så kom ett positivt besked från Försäkringskassan om personlig assistans och allt vände.
Henkebw

 ”Furuboda Assistans blev ett självklart val vi kände redan väl till Furuboda och hade bara hört gott om verksamheten.”

Furuboda Assistans var med från början då Henke flyttade hemifrån.


Rekryteringen av assistenter 

Det handlar till stor del om personliga egenskaper och erfaren-heter för att man ska bli en bra assistent. I Henkes fall önskade hans mamma att man hade barn själv, var lekfull och inte rädd för att ta i. Mamma Maggan var med vid intervjuerna och fick på så sätt den första kontakten med assistenterna.

Introduktion av assistenter
Eftersom Henke bodde  hemma igen fick assistenterna börja arbeta med honom i hemmet. Det blev en bra inkörsport för dem att möta honom i en för honom bekant miljö. Det är viktigt att assistenterna får en bra introduktion. Henke måste få lära känna sina nya assistenter och assistenterna måste känna sig trygga med att arbeta ensamma med Henke.

Under tiden ordnade familjen en ljus och fin lägenhet med en härlig utsikt över  Kristianstads-slätten. Mamma Maggan möblerade, taklift och andra hjälpmedel installerades.

”Det löste sig så himla bra.”

Ett år i egen lägenhet
I dag har Henke 8 assistenter varav 5 fasta och 3 vikarier. Det betyder att det alltid är någon han känner som arbetar med assistansen. Dagarna kan de planera tillsammans och man har nu ett schema med bad tre dagar i veckan och besök på Skulptörens upplevelsecentrum.

För Henke som älskar naturen och att vara ute mycket ger den personliga assistansen möjlighet till stor frihet.
– Henke har inget språk men han är nyfiken, visar intresse, söker kontakt och kan bli upprymd och glad, berättar en av hans assistenter. 
Det har blivit lugnare för Henkes familj, nu vet de att han har det bra.

– Jag är väldigt mammig och har ett stort kontrollbehov så det är klart att jag ofta hälsar på hos Henke, men jag ringer alltid innan och meddelar, säger mamma Maggan.

Furuboda Assistans finns med hela tiden och fångar upp frågor och situationer som behöver redas ut för att allt ska fungera så bra som möjligt för Henke. Malin Persson, enhetschef inom Furuboda Assistans, följer arbetet med Henke noga och i samarbete med alla berörda, tillsammans gör de upp arbetsbeskrivningar, rutiner och en genomförandeplan* för Henke.

FAKTA
Furuboda Assistans erbjuder alla kunder en genomförandeplan upprättad inom 6 månader.

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet, utformandet och uppföljningen av assistansen. Genom planen tydliggörs både för den enskilde kunden och för de personliga assistenterna vad som ska göras, vem
som ska göra vad, när och hur.
*Genomförandeplanen ger den enskilde kunden både inflytande och medbestämmande i största möjliga utsträckning över utformandet av sin egen personliga assistans.