Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare och ett helägt dotterbolag till Föreningen Furuboda.
Genom vårt unika samarbete med Furuboda och dess verksamheter skapar vi ett mervärde för både kunder och personal.
Vi erbjuder assistans till de personer som har rätt till personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken.
Assistansen skall genomsyras av närhet både mänskligt och geografiskt. Det är viktigt att både kunder och personal känner förtroende för oss.
I allt arbete är respekt för den personliga integriteten grundläggande.
Vi har tillstånd enligt Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva assistans och vi är medlemmar i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade och har deras godkännande.
Som anställd inom Furuboda Assistans kommer du bli erbjuden flera kompetenshöjande satsningar och bl.a subventionerad friskvård.
Vi finns i Skåne och Blekinge och har kontor i Åhus, Lund och Karlskrona. För mer information, se vår hemsida

 

Vi söker;

Personlig assistent sökes i Kristianstad

Personlig assistent sökes i Höganäs

Personlig assistent sökes i Malmö

Personlig assistent sökes i Hässleholm

Personlig assistent sökes i Kristianstad

Personlig assistent sökes i Tollarp

Personlig assistent sökes i Hästveda

Personliga assistenter sökes i Ystad

Personlig assistent sökes i Karlskrona

Personlig assistent sökes i Helsingborg

Personlig assistent sökes i Lund