Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare och ett helägt dotterbolag till Föreningen Furuboda.
Genom vårt unika samarbete med Furuboda och dess verksamheter skapar vi ett mervärde för både kunder och personal.
Vi erbjuder assistans till de personer som har rätt till personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken.
Assistansen skall genomsyras av närhet både mänskligt och geografiskt. Det är viktigt att både kunder och personal känner förtroende för oss.
I allt arbete är respekt för den personliga integriteten grundläggande.
Vi har tillstånd enligt Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva assistans och vi är medlemmar i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade och har deras godkännande.
Som anställd inom Furuboda Assistans kommer du bli erbjuden flera kompetenshöjande satsningar och bl.a subventionerad friskvård.
Vi finns i Skåne och Blekinge och har kontor i Åhus, Lund och Karlskrona. För mer information, se vår hemsida

 

Vi söker;

OBS!
Under våren 2018 arbetar Furuboda Assistans med att utveckla en ny webbsida. Under tiden den nya sidan utvecklas kommer den gamla sidan inte att uppdateras. Men ni kan fortfarande följa vårt arbete via vår Facebook-sida, där ni bland annat kan se våra lediga tjänster. Ni kan även se lediga tjänster på Arbetsförmedlingens platsbank, sök på ”Furuboda” så dyker tjänsterna upp.